Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Delar av Alf Bråthens samlade livsverk inom
dendrokronologi 1973 - 2016

Alf Bråthen avled 11 januri 2017 i en ålder av 92 år

Braathen Dendrokronologiska Undersökningar daterar objekt av ek inom tidsområdet från nutid till 300-talet A.D. och objekt av fur från nutid till 700-talets senare hälft.

Dateringen sker med hjälp av dendrokronologi. Dendrokronologi är en metod att datera trä med hjälp av träets årsringar. Bredden på träets årsringar varierar år från år beroende på klimatet, främst beroende på temperaturen under växtsäsongen.

Verksamheten startade i Aug. 1973 i nära samarbete med det vetenskapliga projektet Lödöseutgrävningar och Riksantikvarieämbetet. Uppskattningsvis 10 000 undersökta träprov finns registrerade.

Kontinuerligt samarbete har skett med arkitekter, byggnadsvårdande företag och enskilda tjänstemän inom Riksantikvarieämbetets verksamhetsområde.

Braathen Dendrokronologiska Undersökningars dateringsverksamhet skedde, liksom motsvarande verksamhet i Uppsala, helt utan bidrag från skattemedel, men kostnaden för beställaren var ändå låg. Rådgivning skedde helt gratis.

2017 Ingemar Braathen     ingemar@braathen.se       www.braathen.com