Braathen Dendrokronologiska Undersökningar
Hur går dateringen praktiskt till?

Exempel: Våren 1999 gjorde jag två dagslånga besök i Göteve romanska kyrka i Västergötland och medförde borrutrustning varmed man kan ta fram en borrkärna ur virket. Det uppkomna hålet igensättes med svarvad plugg. Sammanlagt tretton prov togs från takkonstuktionen i den äldre delen av kyrkan. En bedömning gjordes på platsen vilka virken, som var samtida med stenkyrkans uppförande och vilka virken som under senare sekel insatts såsom ersättning för skadade originalvirken. Efter bearbetning och analys i laboratorium kunde konstateras att de träd (ek och fur) som givit virkena hade fällts under vinterhalvåret 1092 - 1093. Att fällningsåret i detta fall kunde bestämmas berodde på att virken hittades där den yttersta årsringen närmast bark finns bevarad.

Samma vår gjorde jag sju dagslånga besök i Husaby sockenkyrka i Västergötland. Efter analys kunde byggnadsdelarnas tillkomst och större förändringar tas fram. I tornet finns ett bearbetat virke som visar att tornet har uppförts ett obekant år efter 1104. Detta delresultat är en självklarhet och ganska likgiltigt för konsthistoriskt kunniga personer, men vederlägger några fantasifulla skribenters påstående att tornet skulle ha uppförts under tidigare sekel.

I många fall har man sänt till mig sågsnitt från väggstockar för datering. Tolkning av byggnadens historia bör ske med stor försiktighet och kunskap. Länsmuseers antikvarier har hjälpt till med denna tolkning och har ofta anvisat vilka virken, som är intressanta att undersöka.