Braathen Dendrokronologiska Undersökningar
Publikationer

A. Bråthen, Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831 - 1975.
Rapport Riksantikvarieämbetet 1982:1

 

A. Bråthen, The tree-ring chronology of western Sweden 753 - 1720 A.D.,
Dendrokronologiska Sällskapet Meddelanden 6 1983.

 

A. Bråthen, Dated wood from Gotland and the diocese of Skara,
Hikuin Moesgård Dk-8270 Höjbjerg 1995.


 

Ett antal artiklar i tidsskrifter om daterade byggnader av vetenskapligt intresse.